Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и грађевинарство

Обавља послове који се односе на: