ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- Биогасна електрана "Алтер биогас I - фаза I и - Биогасна електрана "Алтер биогас II - фаза II"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - "АЛТЕР БИОГАС ЈАТО" ДОО

- Биогасна електрана "Алтер биогас I - фаза I"

Преузми овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - "АЛТЕР БИОГАС ЈАТО" ДОО

- Биогасна електрана "Алтер биогас II - фаза II"

Преузми овде