Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ
Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ