Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА "Складиштење чврстог неопасног отпада и механичка припрема отпада за транспорт" - "ОППС" ДОО Јаша Томић

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА "Складиштење чврстог неопасног отпада и механичка припрема отпада за транспорт" - "ОППС" ДОО Јаша Томић

 

 


 

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА

"Складиштење чврстог неопасног отпада и механичка припрема отпада за транспорт",

чија се реализација планира на кат. парцели 1207/1 и 1208/1, КО Јаша Томић,

на територији општине Сечањ, носиоца пројекта "ОППС" ДОО Јаша Томић из Јаше Томић.,

која је израђена у свему према одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и другим прописима.

Преузми овде

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА "Складиштење чврстог неопасног отпада и механичка припрема отпада за транспорт" - "ОППС" ДОО Јаша Томић