Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Решење - Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329kW

Решење - Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329kW

Р Е Ш Е Њ Е За ПРОЈЕКАТ - "Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева
мала електрана снаге 329 кW",
чија се реализација планира на кат. парцели 4846/5, КО Бока, на територији општине Сечањ,
носиоца пројекта "НИС" АД Нови Сад из Новог Сада, није потребна процена утицаја на животну средину.
 Преузми овде

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Решење - Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329kW