Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину
Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину