Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину-„НИС“ ДОО

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину-„НИС“ ДОО

Република Србија Аутономна

Покрајина Војводина Општина Сечањ

Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

Број: 501-6-2/2017-I

Дана: 22.06.2017.г.

С е ч а њ

Предмет: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о

потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Носилац пројекта „НИС“ ДОО, Нови Сад, кога заступа „ГасТех" ДОО, Инђија, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329 К\Л/", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 4846/5, КО Бока у Боки, на територији општине Сечањ.

Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 23.06.2017 г. до 03.07.2017 г. од 11-13 ч.

У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ Преузми овде

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину-„НИС“ ДОО