Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (2 ОБЈЕКТА) ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА"

        

 

 РЕШЕЊЕ


 

ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (2 ОБЈЕКТА) ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА", чија се реализација планира на кат. парцели 3049, КО Крајишник, на територији општине Сечањ, носиоца пројекга "КРАЈИНА ТИМ" ДОО из Крајишника, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми овде

 

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (2 ОБЈЕКТА) ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА"