Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

     

Предмет: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о
потреби процене утицаја пројекта на животну средину

 


Носилац пројекта „КРАЈИНА ТИМ“ ДОО из Крајишника поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Пољопривредне зграде (2 објекта) за узгој бројлера са пратећим објектима", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 3049, КО Крајишник, на територији општине Сечањ.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 04.08.2016 г. до 15.08.2016 г. од 11-13 ч.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.
Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Преузми овде

 

 

 

 

 

 

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину