Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

         На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту   ( «Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закои,  41/09 и 112/2015)  и  члана 1. Одлуке о одређивању  надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп  пољопривредног земљишта  у државној својини  («Сл.лист општине Сечањ» број 8/2006),  председник  општине  Сечањ је  дана 14.07.2016.године, донео

 

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У   ОПШТИНИ   СЕЧАЊ

I

- Предмет јавног надметања –

  

 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних Понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сечањ у следећим катастарским општинама:

Преузми овде

 

2. ПРЕДМЕТ: Захтев  за утврђивање  броја условних  грла  за доказивање пречег права  закупа  пољопривредног  земљишта  у државној својини  на основу јавног позива  комисије за израду годишњег програма  заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017.

Преузми овде


3. Јавна надметања 2016

Преузми овде

 


 

4. Јавна надметања 2014 за 2016

Преузми овде

 

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ