Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ"

РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ"

 РЕШЕЊЕ

 

ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ", ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ПЛАНИРА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1444, КО БОКА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА ПП "ПОБЕДА" ДОО БОКА ИЗ БОКЕ, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  Преузми овде

 

 


 

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ"