РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, ПЈ ФАРМА СЕЧАЊ"

 РЕШЕЊЕ

 

ЗА ПРОЈЕКАТ - "ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, ПЈ ФАРМА СЕЧАЊ", ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ПЛАНИРА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 949/1, КО СЕЧАЊ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА "МАССАГРАР" ДОО ИЗ НОВОГ САДА, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  Преузми овде