Обавештење за јавност

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сечањ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ,

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: Службено/2015

Дана: 20.11.2015. године

Сечањ

 

 

                    Обавештава се јавност да се у периоду од 20.11. до 21.12.2015.године ставља на јавни увид ''Стратегија одрживог развоја општине Сечањ за период од 2015. до 2020. године.

                  Увид у документ је обезбеђен у згради општине Сечањ, Вожда Карађорђа 57, у канцеларији број 7, сваког радног дана од 12,00 до 14,00 часова или на општинском сајту www.secanj.rs . Сви заинтересовани своје примедбе могу доставити у писаној форми.

                     Јавна расправа ће се одржати 21.12.2015. године са почетком у 12,00 часова у Малој већници.

 

                                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

                                                                                           Дејана Милошевић

 

 

ЈАВНИ УВИД - Стратегија одрживог развоја општине Сечањ

Преузми овде