Наслов
Решење - О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - "ОППС" Д.О.О. ЈАША ТОМИЋ
Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење чврстог неопасног отпада и механичку припрему отпада за транспорт на територији општине Сечањ, оператера "ОППС" ДОО Јаша Томић
Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА "Складиштење чврстог неопасног отпада и механичка припрема отпада за транспорт" - "ОППС" ДОО Јаша Томић
Решење - Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329kW
Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину-„НИС“ ДОО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „ОПСС“ ДОО
Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину