Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Инспекција Комунална ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ ЗА 2017.ГОДИНУ
Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Инспекција Комунална ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ ЗА 2017.ГОДИНУ