Контролне листе за комуналну инспекцију

 

 КOНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ


 
 
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 1
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Преузми овде

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 2
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Преузми овде

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 3

ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ И ДЕПОНИЈА - КОРИСНИК

Преузми овде


КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 4
КОНТРОЛА ЗАУЗИМАЊА И УРЕЂЕНОСТИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Преузми овде

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 5
КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕНОСТИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Преузми овде


КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 6
ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ
Преузми овде


КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 7
МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
Преузми овде


КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 8
РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
Преузми овде


КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 9
РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА И ПУМПИ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА
Преузми овде


КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 10
УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊЕ
Преузми овде