Документа за преузимање

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2019. ГОДИНУ (docx документ, 77,4 KB)

ПРОГРАМ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ 2019-2020. СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ - (pdf документ,  2.03 MB)

Стратегија одрживог развоја општине Сечањ 2015-2020.године - (pdf документ,  3.07 MB)

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2019 . годину - (pptx документ, 983,99 KB)

Нацрт Статута општине Сечањ - (docx документ, 140,3 KB)