ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

 

 

             

ППО СЕЧАЊ ПДФ

 


 

 

ППО СЕЧАЊ НАМЕНА - МОДЕЛ  НАМЕНА
ППО СЕЧАЊ ИНФРАСТРУКТУРА - МОДЕЛ  ИНФРАСТУКТУРА
ППО СЕЧАЊ ЗАШТИТА - МОДЕЛ  ЗАШТИТА
 ППО СЕЧАЊ СПРОВОЂЕЊЕ - МОДЕЛ  СПРОВОЂЕЊЕ

 

 


ШЕМЕ НАСЕЉА


 

 

 

 

БАНАТСКА ДУБИЦА НАМЕНА-Модел  НАМЕНА
БОКА НАМЕНА-Модел  ИНФРАСТУКТУРА
ЈАРКОВАЦ НАМЕНА-Модел  ЗАШТИТА
 КОНАК НАМЕНА-Модел  СПРОВОЂЕЊЕ
КРАЈИШНИК НАМЕНА-Модел СПРОВОЂЕЊЕ
НЕУЗИНА НАМЕНА-Модел СПРОВОЂЕЊЕ
СУТЈЕСКА НАМЕНА-Модел СПРОВОЂЕЊЕ
ШУРЈАН НАМЕНА-Модел СПРОВОЂЕЊЕ
ШУРЈАН ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА-Модел СПРОВОЂЕЊЕ
ШУРЈАН ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА-Модел СПРОВОЂЕЊЕ
СУТЈЕСКА ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА - Модел СПРОВОЂЕЊЕ
СУТЈЕСКА ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА- Модел СПРОВОЂЕЊЕ
НЕУЗИНА ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА- Модел СПРОВОЂЕЊЕ
НЕУЗИНА-ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА- Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 КРАЈИШНИК-ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 КРАЈИШНИК-ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 КОНАК-ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА-Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 КОНАК-ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 ЈАРКОВАЦ-ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 ЈАРКОВАЦ-ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 БОКА-ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА- Модел СПРОВОЂЕЊЕ
 БОКА-ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА- Модел СПРОВОЂЕЊЕ
БАНАТСКА ДУБИЦА-ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА Модел СПРОВОЂЕЊЕ
БАНАТСКА ДУБИЦА-ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА Модел СПРОВОЂЕЊЕ