Локална пореска администрација

 

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОВДЕ ПРЕУЗМИ

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ОВДЕ ПРЕУЗМИ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШИНЕ СЕЧАЊ

ОВДЕ ПРЕУЗМИ

ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

ОВДЕ ПРЕУЗМИ

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О УТВЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014 ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОВДЕ ПРЕУЗМИ