ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Сечањ, у Сечњу, улица Вожда Карађорђа 57.

II Радна места која се попуњавају и то:

1. Инспектор за заштиту животне средине, звање саветник, 1 извршилац

2. Послови повереника Комесаријата за избеглице , звање виши референт, 1 извршилац.

Преузми овде