ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 03/2017-8

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

 

 

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 од 24.03.2017. године.

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговорз а јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 понуђачима у заједничкој понуди СТУП "Вршац" АД, Степе Степановића бр.9, Вршац И ДОО "Банат Транс" из Зрењанина, ул. Београдска бр. 22, понуда заведена под бројем 495 од 17.03.2017. године.

.

 

Преузми овдe

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ

 

 НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

Орган јединице локалне самоуправе

Број: 03/2017-9

Датум : 03.04.2017.године

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

1.Опис предмета набавке: Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ
Општи речник набавки- 60100000 -услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза
2.Уговорена вредност: 7.248.077,80 динара без ПДВ-а
3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
4.Број примљених понуда: 1
5.Највиша понуђена цена: -
6.Најнижа понуђена цена: -
7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.03.2017.године
8.Датум закључења уговора: 30.03.2017.год.
9.Подаци о добављачу: СТУП “Вршац" АД , Степе Степановића бр.9, Вршац и ДОО „Банат Транс“ из Зрењанина, ул. Београдска бр.22
10.Период важења уговора: дванаест месеци

 


 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе       
Број: 05/2017-9
Датум : 10.03.2017.године

 

 

 

 

 

                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

           

 

1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

            2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

            3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

            4.Број примљених понуда: 3

5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

            7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
           
8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
           
9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
           10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - пружање геодетских услуга

 

 НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

Орган јединице локалне самоуправе

Број: 05/2017-9

Датум : 10.03.2017.године

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-            

71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

4.Број примљених понуда: 3

5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.

8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.

9.Подаци о добављачу: ДОО“СТАМБОЛИЈА“ из Зрењанина, ул.Краља Петра И  бр.2

10.Период важења уговора: 08.03.2017.г.- 08.03.2018.г


 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе       
Број: 05/2017-9
Датум : 10.03.2017.године

 

 

 

 

 

                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

           

 

1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

            2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

            3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

            4.Број примљених понуда: 3

5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

            7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
           
8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
           
9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
           10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - За набавку пружања геодетских услуга

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

 

 

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности за набавку пружања геодетских услуга број 05/2017-7 од 28.02.2017.године.

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку пружања геодетских услуга понуђачу ГБ "Стамболија" из Зрењанина, ул. Краља Петра I бр.2, понуда заведена под бројем 363 од 27.02..2017. године.

 

Преузми овдe

 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Канцеларијцки материјал бр. 04/2017-7

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

 

 

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара - Канцеларијски материјал број 04/2017-7 од 20.02.2017. године.

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку добара- Канцеларијски материјал понуђачу СТР "Чуперак" из Сечња, ул. Партизански пут 64, понуда заведена под бројем 269 од 14.02.2017. године.

 

Преузми овдe

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке