Филтер
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - пружање геодетских услуга

   

   НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 05/2017-9

  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

   

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-            

  71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

  2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

  3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

  4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.

  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.

  9.Подаци о добављачу: ДОО“СТАМБОЛИЈА“ из Зрењанина, ул.Краља Петра И  бр.2

  10.Период важења уговора: 08.03.2017.г.- 08.03.2018.г

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g