Филтер
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

   

   

           Обавештава се јавност да је носилац пројекта ПРП "Свети Никола" ДОО из Сечња, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - "Фабрика за хладну прераду поврћа са хладњачом", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 1759/1, КО Сујеска, у насељеном месту Сутјеска, на територији општине Сечањ.

                 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 24.03.2016 до 04.04.2016 од 11-13 ч.

             У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

                 Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему че благовремено обавестити и јавност.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде