Филтер
 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки"

   

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ, није потребна процена утицаја на животну средину.

  Преузми овде

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПП „Победа" ДОО Бока-

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

  Број: 501-13-2/2016-11

  Дана: 29.09.2016 г.

  С е ч а њ

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ

   

  Обавештава се јавност да је носилац пројекта ПП „Победа" ДОО Бока, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем омплексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ.

  Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 30.09.2016 до 10.10.2016 од 11-13 ч.

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

   

    

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

  Преузми овде