ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава из буџета општине Сечањ за 2018.годину за суфинансирање потреба у области спорта

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сечањ

Спортски савез општине Сечањ

Број: 2/2018

Датум: 01.02.2018.

 

 

На основу Одлуке о буџету Скупштине Општине Сечањ за 2018.годину, Спортски савез општине Сечањ расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за расподелу средстава из буџета општине Сечањ за 2018.годину

за суфинансирање потреба у области спорта

 

                предмет Конкурса представља расподелу средстава опредељених Одлуком о буџету општине Сечањ за 2018. годину, ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, функција 810, економска класификација 481 за спортске организације нaмењена за:

 

ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТО:

 

  1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ТАКМИЧЕ НА ЗВАНИЧНИМ ПРВЕНСТВИМА

 

-          Финансирање трошкова службеним лицима (судије, делегати, обезбеђење, дневнице и путни трошкови);

-          Финансирање трошкова путовања спортских организација;

-          Котизација за такмичења спортских организација;

-          Трошкове лекарских прегледа и осигурања;

-          Едукација тренера;

-          Спортска опрема и реквизити.

 

                ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

-          Решење од Агенције за привредне регистре Републике Србије;

-          Попуњен образац;

-          Копија потврде о чланству гранског Савеза;

-          Копија листе евиденције чланова спортске организације;

-          Програм такмичарских активности за 2018. годину ( Спортске организације које се такмиче на званичним првенствима).

 

Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу: Спортски савез општине Сечањ, Вожда Карађорђа бр.57 , 23240 Сечањ. На коверти обавезно назначити име и адресу пошиљаоца.

 

Пријаве се подносе у року од 01.02. до 15.02.2018.године.

 

Непотпуна и неблаговремена пријава се неће разматрати.

 

Комплетна Конкурсна документација може се преузети на сајту www.secanj.rs или лично на адреси Савеза.

 

Све додатне информације се могу добити лично или на телефон 023/ 3842-063; 3842-013 (од 08,00 до 14,00 часова)

 


ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРС 2018  Преузми овде